Cylchlythyr troseddau bwyd – Chwarter 1 2021

Yn y cylchlythyr hwn, rydym ni’n rhannu â chi y problemau a’r materion sy’n effeithio ar y diwydiant
bwyd ar hyn o bryd, a hynny yn ôl yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (yr Uned). Ei nod yw
gwella ymwybyddiaeth o dueddiadau sylweddol neu newydd yn y diwydiant bwyd i gryfhau'r
ymateb cyffredinol i droseddau bwyd.

Mae'r cylchlythyr ar gael i aelodau FoodAuthenticity trwy ganiatâd caredig Uned Troseddau Bwyd cenedlaethol yr ASB, ond ni fwriedir ei ddosbarthu ymlaen. Cysylltwch â Thîm Allgymorth NFCU os hoffech i eraill dderbyn y cylchlythyr hwn.*

File Name: Cylchlythyr_troseddau_bwyd–Chwarter_1_2021.pdf
File Size: 302.7 KB
File Type: application/pdf
Created Date: 05-07-2021
Last Updated Date: 05-07-2021